Dlaczego tworzymy ofertę turystyczną: wizualizacja krajobrazowa szlaków rowerowych w Gminie Kwilcz

autor1W ostatnich dekadach obserwuje się zjawisko coraz większej popularności turystyki rowerowej. Rozwój turystyki rowerowej obejmuje wzrost aktywności fizycznej poprzez wycieczki i sporty rowerowe, projektowanie i budowanie nowych szlaków i ścieżek rowerowych, zwiększoną sprzedaż rowerów i akcesoriów, powstawanie nowych strategii i koncepcji dotyczących ruchu rowerowego oraz nowych technik popularyzacji turystyki i rekreacji na rowerze. Zjawiska te rozpatrywać można na różnych poziomach szczegółowości: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki przygotowano koncepcję wizualizacji krajobrazowej dwóch szlaków rowerowych w Gminie Kwilcz: Kwileckiej Pętli Północnej i Kwileckiej Pętli Południowej (trasy prowadzą po znakowanych w terenie szlakach turystycznych). Jest to nowa forma prezentacji walorów krajobrazowych szlaków rowerowych. Głównym założeniem projektu jest graficzna prezentacja ukształtowania terenu wzdłuż trasy szlaków poprzez wykonanie profilów hipsometrycznych oraz naniesienia wizualizacji krajobrazowej w formie fotografii i filmów obrazujących poszczególne miejsca i odcinki szlaków. Grafika zastosowana w profilach hipsometrycznych, które prezentują wzniesienia i odcinki szlaku o zróżnicowanym nachyleniu terenu, jest czytelna dla każdego użytkownika i w łatwy sposób obrazuje zmienność ukształtowania trasy szlaku. Na profilach zaznaczono również podstawowe typy użytkowania terenu (lasy, tereny rolnicze oraz tereny zabudowane), których zmienność tworzy niepowtarzalny krajobraz każdego szlaku. Ponieważ przy wyborze konkretnej trasy rowerzyści często zwracają uwagę na rodzaj drogi i nawierzchni, na profilach zamieszono informację o rodzaju dróg. Dodatkowymi informacjami uzupełniającymi grafikę profilów są nazwy miejscowości przez które przebiegają szlaki, lokalizacja tablic informacyjnych oraz kolor szlaku (na danym odcinku prezentowanej trasy). Zasadniczym elementem wizualizacji krajobrazowej jest zamieszczenie na profilach fotografii i filmów prezentujących walory krajobrazowe poszczególnych miejsc i odcinków szlaków. Zarówno fotografie, jak i filmy podzielono na trzy kategorie: obiekty, krajobraz, trasa (droga, po której prowadzi szlak). W kategorii „obiekty” przedstawiono walory architektoniczne w postaci pałaców, kościołów, kapliczek itp. oraz walory przyrodnicze np. pomniki przyrody widoczne ze szlaku. W kategorii „krajobraz” zamieszczono fotografie i krótkie filmy postrzeganych ze szlaków krajobrazów, tworzących unikatowy, przestrzenny walor turystyczny. Trzecim elementem wizualizacji są trasy (drogi), wzdłuż których prowadzą szlaki. Na fotografiach i filmach widać szerokość drogi, nawierzchnię i najbliższe otoczenie. Szczególnie przydatne do zobrazowania szlaku mogą być filmy wykonane kamera Go Pro w trakcie jazdy rowerem.

Tak przygotowana i zamieszczona na stronie internetowej wizualizacja krajobrazowa szlaków pozwoli potencjalnemu użytkownikowi na uzyskanie szerokiego zakresu informacji o prezentowanych szlakach. Koncepcja elektronicznej wizualizacji krajobrazowej szlaków rowerowych wydaje się być użyteczna, ponieważ dzięki zamieszczeniu jej na stronie internetowej umożliwia dostęp szerokiego grona odbiorców, a uzyskanie wszechstronnych informacji nie zabiera dużo czasu i jest bezpłatne ( nie wymaga zakupu map, przewodników turystycznych itp.).

Zapraszamy na rowery do Gminy Kwilcz. Warto się przekonać, że jest to gminna atrakcyjna krajobrazowo i przyjazna dla rowerzystów !

Autor projektu: Jarosław Styperek