KWILECKA PĘTLA POŁUDNIOWA

Kwilcz – Kubowo – Chudobczyce – Linie – Rozbitek – Kwilcz

Ogólne informacje o szlaku

Szlak rowerowy „Kwilecka Pętla Południowa” ma długość 38 km i przebiega w południowej części gminy Kwilcz. Krótki odcinek przebiega przez gminę Lwówek. Jak wskazuje nazwa, szlak ma formę pętli, czyli zaczyna się i kończy w tym samym miejscu tj. w centrum Kwilcza, na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Gumnej z drogą krajową nr 24 łączącą Poznań z Gorzowem Wlkp. Przy parkingu znajduje się kilka sklepów, apteki oraz tablica informacyjna przedstawiającą mapy i profile hipsometryczne szlaków rowerowych w gminie Kwilcz.

„Kwilecka Pętla Południowa” przebiega przez płaskie i lekko pofałdowane obszary wysoczyznowe. Jedynym miejscem o dużych różnicach wysokości (podjazdy i zjazdy) jest rynna polodowcowa Potoku Kwileckiego (in. Struga Kwilecka, Lutomka) położona pomiędzy Kwilczem a Kubowem. Odcinek prowadzący przez rynnę jest zalesiony a walory krajobrazowe urozmaicone są stawami hodowlanymi. Pozostała część szlaku jest w większości płaska co stwarza możliwość postrzegania szerokich panoram widokowych. Pod względem wysokościowym szlak jest łatwy i doskonale nadaje się do rowerowej turystyki rodzinnej.

O atrakcyjności krajobrazowej „Kwileckiej Pętli Południowej” świadczą również typy użytkowania terenu. Trasa prowadzi przez lasy, obszary rolnicze oraz wsie. Na odcinkach leśnych występują lasy liściaste, mieszane i iglaste. Ponad połowa długości szlaku prowadzi przez tereny zalesione lub wzdłuż granicy lasu. Odcinki, przy których występują zarówno lasy, jak i pola uprawne oraz łąki stanowią niewątpliwy walor krajobrazowy szlaku. Kolejnym walorem krajobrazowym pętli jest występowanie zadrzewień przydrożnych na odcinkach prowadzących przez tereny rolnicze np. fragment drogi łączącej Wituchowo i Linie lub odcinek Chudobczyce – Linie. Szlak prowadzi z daleka od ruchliwych dróg, dlatego znajdziemy tu spokój i „łagodne krajobrazy” pól, lasów oraz niewielkich wsi. „Kwilecka Pętla Południowa” nadaje się doskonale dla osób lubiących wypoczywać poza miastem w atrakcyjnym wiejskim krajobrazie.

Charakterystyka przebiegu szlaku

„Kwilecka Pętla Południowa” rozpoczyna się w miejscowości Kwilcz na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Gumnej z drogą krajową nr 24 łączącą Poznań z Gorzowem Wlkp. Parking jest punktem węzłowym, więc wycieczkę możemy rozpocząć wybierając jeden z dwóch kierunków: kierunek południowy (Miłostowo) lub kierunek zachodni (Rozbitek, Gorzów Wlkp.). W dalszej części opis przebiegu szlaku będzie dotyczył kierunku południowego. Początkowy odcinek pętli prowadzi drogą asfaltową przez Kwilcz (ul. Gumna, a dalej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Przy skrzyżowaniu wspomnianych ulic znajduje się zabytkowy budynek szkoły, w którym obecnie prężnie działa Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza. Warto tu zajrzeć, aby zapoznać się z bogatą ofertą imprez kulturalnych w gminie Kwilcz. Jadąc dalej ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego mijamy Urząd Gminy w Kwilczu oraz plac im. Zbigniewa Tylkowskiego, który jest przystosowany do odpoczynku i rekreacji. Za torami kolejowymi należy skręcić w ul. Wierzbową (skręt w lewo) i dojechać do ul. Lipowej. Z ul. Lipowej skręcamy w lewo w drogę polną prowadzącą lasem przez rynnę Potoku Kwileckiego. Jadąc wzdłuż rynny po lewej stronie mijamy stawy hodowlane, lokalnie nazywane „karpnikami”. Następnie stromym podjazdem wyjeżdżamy na wysoczyznę. Po wyjechaniu z lasu roztacza się piękny krajobraz wysoczyzny morenowej falistej, w którym pośród pól otoczonych lasem położona jest wieś Kubowo. Przez Kubowo prowadzi droga asfaltowa. Za Kubowem docieramy do drogi relacji Wituchowo – Linie i skręcamy w kierunku południowym (skręt w prawo). Dalej jedziemy drogą gruntową wiejską otoczoną kasztanowcami. Następnie szlak skręca w kierunku zachodnim (skręt w lewo) i przez około 4 km prowadzi przez tereny leśne lub wzdłuż granicy lasu. Po dojechaniu do drogi asfaltowej łączącej Lubosz z Chudobczycami skręcamy w kierunku Chudobczyc. Drogą asfaltową jedziemy do końca miejscowości. Na tym fragmencie szlaku rozpościerają się szerokie perspektywy pół uprawnych zamkniętych wstęgą lasów. Z Chudobczyc kierujemy się na miejscowość Linie. Jest to malowniczy odcinek, ze względu na przydrożne drzewa podnoszące atrakcyjność krajobrazową polnej drogi, którą dojeżdżamy do wsi Linie. Przez Linie przejeżdżamy drogą asfaltową mijając niewielki kościół. W miejscowości Linie szlak skręca w kierunku południowym (skręt w lewo) i prowadzi drogą gruntową wiejską, z której po niecałych 2 km zjeżdżamy w wąska drogę leśną. Następnie jedziemy około 7 km przez obszar lasów lub wzdłuż krawędzi lasu. Momentami droga pokryta jest wysoką trawą, ale nie stwarza to trudności z przejazdem – przeciwnie, dla niektórych takie odcinki mogą się wydawać ciekawe. Następnie docieramy do drogi łączącej Lewice z Miłostowem i kierujemy się na Miłostowo. Po przejechaniu około kilometra z drogi tej należy zjechać w lewo i dalej kierować się na zachód, po czym skręcić w kierunku południowym. To kolejny długi odcinek leśny (ponad 5 km). Przejeżdżamy tutaj przez stosunkowo rzadkie i świetliste lasy. Szczególnie urokliwe są te fragmenty lasu, w których dominują akacje. Docieramy do rozproszonej zabudowy wsi Urbanówko i dalej kierujemy się na północ do miejscowości Rozbitek. Przed Rozbitkiem mijamy przydrożny krzyż z ławeczkami i dalej wjeżdżamy drogą asfaltowa do Rozbitka. Jadąc prosto docieramy do drogi krajowej nr 24 łączącej Poznań z Gorzowem Wlkp. Tu kończy się czerwony szlak rowerowy. Ostatni odcinek pętli pokonujemy jadąc w kierunku Kwilcza chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 24. Przy chodniku znajduje się drewniana rzeźba ludowa przedstawiająca chłopa trzymającego tablicę z nazwą miejscowości. Ten krótki fragment pętli oznakowanym jest jako czarny pieszy szlak turystyczny. Po prawej stronie mijamy pałac w Rozbitku, który nieco przysłaniają rosnące w parku platany (szczegółowe opisy obiektów zabytkowych gminy Kwilcz znajdują się w zakładce „walory turystyczne”). Warto dodać, że obecnie pałac jest własnością Pana Jana Kaczmarka (zdobywcy Oscara) i nie jest udostępniony do zwiedzania. Trasę kończymy w punkcie węzłowym na parkingu w Kwilczu.

Infrastruktura szlaku

Nawierzchnia: cały szlak prowadzi po drogach o nawierzchni nie powodujących poważnych trudności w jeździe rowerem, dominują drogi polne lub leśne, występują też odcinki asfaltowe

Oznakowanie: oznakowanie symbolem czerwonym „Kwileckich Pętli Rowerowych”, oznakowanie przez PTTK; czerwony szlak rowerowy, czarny szlak pieszy

Sklepy spożywcze: Kwilcz, Linie

Apteki: Kwilcz

Punkty gastronomiczne: Kwilcz