Urząd Gminy w Kwilczu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
tel. 61 29 15 065

 

Autor projektu:
dr Jarosław Styperek
tel. kom. 502 495 992