KWILECKA PĘTLA PÓŁNOCNA 

Kwilcz – Daleszynek – Lubosz – Chorzewo – Mościejewo – Kurnatowice – Kwilcz

Ogólne informacje o szlaku

Szlak rowerowy „Kwilecka Pętla Północna” ma długość 38 km i przebiega w północnej części gminy Kwilcz. Jak wskazuje nazwa, szlak ma formę pętli, czyli zaczyna się i kończy w tym samym miejscu tj. w centrum Kwilcza, na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Gumnej z drogą krajową nr 24 łącząca Poznań z Gorzowem Wlkp. Przy parkingu znajduje się kilka sklepów, apteki oraz tablica informacyjna przedstawiającą mapy i profile hipsometryczne szlaków rowerowych w Gminie Kwilcz.

„Kwilecka Pętla Północna” przebiega przez bardzo zróżnicowany i atrakcyjny krajobrazowo obszar. Dotyczy to zarówno ukształtowania powierzchni jak i typów użytkowania terenu. Polodowcowa rzeźba terenu charakteryzuje się występowaniem wysoczyzny morenowej rozciętej pięknymi rynnami polodowcowymi. W rynnach zlokalizowane są ekstremalne odcinki szlaku o największym nachyleniu terenu. Mamy tu możliwości rewelacyjnych zjazdów wśród lasów i pól a jednocześnie strome podjazdy. Na trasie możemy wyróżnić trzy wyraźne formy wklęsłe w postaci rynien polodowcowych: rynna Potoku Kwileckiego, położona pomiędzy Kwilczem i Orzeszkowem, rynna w Mościejewie oraz rynna w Kurnatowicach. Pozostałe odcinki szlaków prowadzą po wysoczyźnie – znajdują się tu tereny płaskie i lekko pofałdowane.

O atrakcyjności krajobrazowej „Kwileckiej Pętli Północnej” świadczą również typy użytkowania terenu. Trasa prowadzi przez lasy, obszary rolnicze oraz wsie. Na odcinkach leśnych dominują lasy liściaste i mieszane, a na niektórych odcinkach występują też lasy iglaste. Ciekawostką przyrodniczą szlaku jest „Rezerwat przyrody Bukowy Ostrów” (na trasie Niemierzewo – Mościejewo), gdzie możemy podziwiać wyjątkowe okazy buków. Atrakcją krajobrazową jest również aleja kasztanowa na odcinku pomiędzy Kwilczem a Kurnatowicami. Na obszarach rolniczych postrzegać możemy zróżnicowaną strukturę użytkowania pól uprawnych oraz tereny zielone w postaci łąk. Walorem obszarów rolniczych jest ich zróżnicowanie przestrzenne tworzące ciekawą mozaikę krajobrazową. Wraz z lasami i akwenami całość użytkowania terenu tworzy miejscami kontrastowe walory krajobrazowe, które dostarczają rowerzyście ciekawych doznań wzrokowych.

Charakterystyka przebiegu szlaku

„Kwilecka Pętla Północna” rozpoczyna się w miejscowości Kwilcz na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Gumnej z drogą krajową nr 24 łącząca Poznań z Gorzowem Wlkp. Parking jest punktem węzłowym, więc wycieczkę możemy rozpocząć wybierając jeden z dwóch kierunków: kierunek wschodni (Orzeszkowo, Poznań) lub kierunek północy (Kurnatowice, Sieraków). W dalszej części opis przebiegu szlaku będzie dotyczył kierunku wschodniego. Krótki odcinek pętli w Kwilczu (od punktu węzłowego do skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – około 100 m) prowadzi wzdłuż czarnego szlaku pieszego, a dalej przez ponad 30 km aż do Kurnatowic wzdłuż niebieskiego szlaku rowerowego. Z Kurnatowic do Kwilcza pętla biegnie wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego. Cała pętla oznakowana jest dodatkowo jednolitym niebieskim symbolem „Kwileckich Pętli Rowerowych”. Początkowy odcinek pętli ze względów bezpieczeństwa prowadzi chodnikiem obok drogi krajowej 24, aż do miejscowości Orzeszkowo. W Orzeszkowie przy drodze (po prawej) znajduje się zabytkowy Polski Cmentarz Kalwiński z XIX wieku (szczegółowe opisy obiektów zabytkowych gminy Kwilcz znajdują się w zakładce „walory turystyczne”). Po przecięciu drogi krajowej 24 za miejscowością Orzeszkowo, wjeżdżamy na drogę gruntową wiejską a dalej drogę polną, która jest stosunkowo dobrze utwardzona. Kolejnych kilka kilometrów jedziemy wśród lasów i pól. Następnie dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy na południe w kierunku miejscowości Daleszynek. Po wjechaniu do Daleszynka szlak skręca ostro w kierunku północno – wschodnim (skręt w lewo przy przydrożnym Krzyżu w drogę polną). Dalej zmierzamy w kierunku Lubosza, jadąc drogą, która kilka razy zmienia kierunek przebiegu. Po dotarciu do drogi asfaltowej (Niemierzewo – Lubosz), kierujemy się na południe do Lubosza. W Luboszu skręcamy na wschód i jedziemy do miejscowości Chorzępowo, gdzie docieramy drogą asfaltową. W Chorzępowie należy zjechać w drogę polną w kierunku północnym (skręt w lewo), a po około kilometrowym odcinku biegnącym wśród pól wjeżdżamy do lasu. Tu rozpoczyna się najdłuższy odcinek leśny szlaku (około 7 km), który prowadzi do miejscowości Niemierzewo. W Niemierzewie szlak skręca w kierunku południowo – zachodnim (skręt w lewo) i przez całą wieś prowadzi drogą asfaltową. Na końcu miejscowości należy zjechać w prawo w drogę asfaltową w kierunku Józefowa. Przed Józefowem (przy przydrożnym krzyżu) szlak skręca w kierunku północnym (skręt w prawo) i biegnie drogą gruntową w kierunku Mościejewa. Na tym odcinku występują przepiękne lasy liściaste czego przykładem jest rezerwat krajobrazowy „Rezerwat przyrody Bukowy Ostrów”, gdzie ochronie podlegają buczyny z krajobrazem bagiennym (przy szlaku znajdują się tablice zawierające informacje o rezerwacie). Następnie dojeżdżamy do drogi asfaltowej łączącej Niemierzewo z Mościejewem, skręcamy w lewo i wjeżdżamy do Mościejewa. Do głównego skrzyżowania w Mościejewie zjeżdżamy odcinkiem o dużym nachyleniu terenu. Po drodze mijamy dwa obiekty architektoniczne. Po prawej stronie znajduje się malownicza kaplica, po lewej zabytkowy dwór eklektyczny z początku XX wieku. Na skrzyżowaniu należy skręcić w lewo w brukową drogę, która dalej przechodzi w drogę polną. Następnie szlak prowadzi do kolejnej atrakcji jaką jest Grota Maryjna z początku XX wieku. Jadąc dalej docieramy do dna rynny polodowcowej, w której ciekawą panoramę widokową tworzą stawy hodowlane otoczone lasami. To wyjątkowo atrakcyjny pod względem krajobrazowym odcinek szlaku. Warto dodać, że ten odcinek pętli pokrywa się ze Szlakiem Powstań Narodowych. Po minięciu stawów wjeżdżamy do lasu, gdzie czeka nas stromy podjazd. Po podjeździe, możemy obserwować mozaikę krajobrazową pól i lasów. Droga prowadzi nas prosto do kolejnego waloru przyrodniczego, jakim jest majestatyczny dąb, będący pomnikiem przyrody. Przy tym wyjątkowym drzewie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi asfaltowej relacji Kwilcz – Sieraków, którą przecinamy i dalej kierujemy się do Upartowa i Kurnatowic. Odcinek pętli od Upartowa do Kurnatowic to kolejny wspólny fragment ze Szlakiem Powstań Narodowych. Przez około trzy kilometry jedziemy drogą asfaltową przez tereny rolnicze urozmaicone rozproszoną zabudową wiejską w Upartowie. Po dotarciu do drogi łączącej Kurnatowice z Sierakowem skręcamy w lewo w kierunku południowym (w tym miejscu wjeżdżamy na szlak czerwony prowadzący bezpośrednio do końca pętli w Kwilczu) i przejeżdżamy przez Kurnatowice. Tuż za Kurnatowicami wjeżdżamy w malowniczą rynnę polodowcową, za którą znajduje się zacieniony odcinek alei kasztanowej. Dalej trasa prowadzi przez pagórkowaty krajobraz pól uprawnych, który łagodnie przechodzi w tereny zabudowane Kwilcza. Ze szlaku widać panoramę zabytkowych budowli gorzelni oraz pałac Kwileckich z początku XIX wieku. Trasę kończymy w punkcie węzłowym na parkingu w Kwilczu.

Infrastruktura szlaku

Nawierzchnia: cały szlak prowadzi po drogach o nawierzchni nie powodujących poważnych trudności w jeździe rowerem, dominują drogi polne lub leśne, występują też odcinki asfaltowe

Oznakowanie: oznakowanie symbolem niebieskim „Kwileckich Pętli Rowerowych”, oznakowanie przez PTTK; niebieski szlak rowerowy, czerwony szlak rowerowy, czarny szlak pieszy

Sklepy spożywcze: Kwilcz, Lubosz, Niemierzewo, Kurnatowice

Apteki: Kwilcz

Punkty gastronomiczne: Kwilcz, Daleszynek, Lubosz